เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Green Tourism เทศบาลนครลำปาง

ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน และทีมงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นร่วมขบวนตลอดเส้นทางและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าม่อนพญาแช่" ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Green Tourism และร่วมปั่นจักรยานจากข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง ไปยัง อบต.พิชัย ไปจนถึง วัดม่อนพญาแช่ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าม่อนพญาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง

กิจกรรม Green Tourism เทศบาลนครลำปาง