เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรับรองประชาคมอาเซียน

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สีแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อความสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางและแนวโน้มการท่องเที่ยวสู่อาเซียน ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรับรองประชาคมอาเซียน