เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง