เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 157 รายการ และซากวัสดุใช้การไม่ได้แล้ว 1 กอง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมดูพัสดุและเสนอราคาซื้อได้ที่โรงเก็บพัสดุเทศบาลนครลำปาง ข้างโรงเรียนเคนเน็ตเม็คเคนซี จ.ลำปาง ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7258