เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวชมงาน

เชิญเที่ยวชมงาน"ศาสตราคู่แผ่นดิน วิถีดินแดนเขลางค์" วันที่ 13-15 มกราคม 2560 ณ วัดปงสนุก อำเภอเมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ ส่งเสริมขยายตลาด ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและภายนอก ประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560