เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภัยเงียบจากกล่องโฟม กินสบายแต่ตายเร็ว “โฟม” ของถูกที่ไม่ควรลงทุน

เทศบาลนครลำปาง รณรงค์ให้ "งด" ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และอาหารว่างในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำอาหารบรรจุโฟมเข้ามาในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ด้วยปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป นิยมใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุอาหาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ตระหนักถึงข้อมูลที่ได้รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า การนำภาชนะ “โฟม” มาบรรจุอาหารร้อนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื่องจากการสัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร “สไตรีน” ซึ่งเป็น สารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้ และหากนำกล่องโฟมไปบรรจุอาหารที่ร้อนจัด และอาหารทอดที่มีน้ำมัน หรือ ไขมันเป็นส่วนประกอบจะเกิดการปล่อยสารเคมีบางชนิดทำให้ระคายเคืองตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย มะเร็งเต้านมในเพศหญิงและอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งถือเป็นผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว นอกจากนี้ โฟมยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงขอความร่วมมือในการณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุโฟมบรรจุอาหาร และให้มีการเลิกใช้ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบโดยทั่วกัน เบื้องต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภายในองค์กรให้ร่วมกัน งด หรือ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในการจัดอาหาร และอาหารว่างในการจัดประชุม/อบรม หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำอาหารบรรจุโฟมเข้ามาในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนผู้บริโภคต่อไป