เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต้อนรับ นาย Bingyan Li จาก Museum of Chaozhou Kiln

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ให้การต้อนรับ นาย Bingyan Li ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Chaozhou Yi Xuan Museum of Chaozhou Kiln จากเมืองแต้จิ๋ว ประเทศจีน ในการเข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการทำสารคดีประวัติศาสตร์การทำเซรามิคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกต่อไป ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ต้อนรับ นาย Bingyan Li จาก Museum of Chaozhou Kiln