เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง วางพวงหรีดพธีศพคุณสุรินทร์ เสริมสุข

นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง วางพวงหรีดในพิธีศพคุณสุรินทร์ เสริมสุข ซึ่งถึงแก่กรรมสิริอายุ 62 ปี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดม่อนคีรีชัย กำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง วางพวงหรีดพธีศพคุณสุรินทร์ เสริมสุข