เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

นายนิคม หวายบุตร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง” พร้อมทั้งได้มอบนโยบายแก่คณะทำงาน ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง