เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559”

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วม “การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนตนเองให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ อีกทั้ง เพื่อให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้องด้วยการเล่นกีฬา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทประชาชนชายทั่วไป และประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท เริ่มทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ในวันและเวลาราชการ โทร. 054-237237 ต่อ 3207 และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง โทร.054-223056 หรือ 089-4291695 จับสลากแบ่งสาย ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ในการประชุมจับฉลากแบ่งสาย จะมีการชี้แจงกติกาการแข่งขัน จึงขอให้ผู้จัดการทีม , ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนที่ได้ลงนามไว้ในใบสมัครอย่างน้อยทีมละ 1 คน เข้าร่วมประชุม หากทีมใดไม่มีตัวแทนการเข้าร่วมประชุม จะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์และไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน                                         รางวัลการแข่งขัน
- ประเภทประชาชนชายทั่วไป
ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 10,000 บาท
รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
ชนะที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
ชนะที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลชนะที่ 4 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
นักกีฬาดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่น เกียรติบัตรพร้อมเงินสด 1,000 บาท                                                                                                                                              - ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี
ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท
รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2,500 บาท
ชนะที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาท
ชนะที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลชนะที่ 4 เกียรติบัตรพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท
นักกีฬาดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่น เกียรติบัตรพร้อมเงินสด 500 บาท                                                                                                                                         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 3207 และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง โทร. 054-223056 หรือ 089-4291695

“การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559”