เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลำปาง 24 มิถุนายน 2559

ขอเชิญร่วมฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครลำปางและญัตติอื่นๆ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลำปาง 24 มิถุนายน 2559