เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนช่างแต้มและชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เบื้องต้นได้สั่งการให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความสะดวกและปลอดภัยต่อไปในอนาคต

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ