เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ร่วมกับชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง

Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว