เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑ์ลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) และ ณ พระอุโบสถ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง โดยพร้อมใจกันใส่ชุดสุภาพโทนสีเหลือง