เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและขยะในแม่น้ำวัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานิชีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยจะกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่สะพานช้างเผือก ถึงฝายยางเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง