เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ระหว่างวันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง สนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง และสนามกีฬาเครือข่าย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โปรดกรอกแบบข้อมูลทั่วไป พร้อมใบสมัคร(หมายเลข 1 – 12) ส่งกลับมายังเทศบาลนครลำปาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.sukhothailocal.go.th/files/com_order/2016-05_0d873da17643ecb.pdf

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น