เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกตรวจเยี่ยมเจ้าของบ้านที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนเจริญประเทศ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ชึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง แต่เคราะห์ดีได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน พี่น้องประชาชนในชุมชนเจริญประเทศช่วยกันดันไฟ ก่อนที่จะลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นต่อไป

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้