เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลแห่งประเทศไทย “ไก่ขาวเกมส์” ซึ่งเทศบาลนครลำปางจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2559 และจะมีนักกีฬาเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

เทศบาลนครลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา “ไก่ขาวเกมส์”