เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดหลักเมือง และอุทยาน LK Park

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ และตรวจสอบสภาพอาคารบริเวณตลาดให้มีความมั่นคง ปลอดภัย จัดระเบียบตลาดให้สามารถใช้สอยพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และอุทยานการเรียนรู้ L.K.Park พร้อมมีคำสั่งให้ปรับปรุงอุทยานฯให้มีความสะอาด ทันสมัย สามารถรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นได้

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดหลักเมือง และอุทยาน LK Park