เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้และบ้านดงม่อนกระทิง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนและครูพี่เลี้ยง และสภาพของอาคาร ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถรองรับเด็กนักเรียนในอนาคตได้

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้และบ้านดงม่อนกระทิง