เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุสานพระบาท นาก่วมใต้ และร่องสามดวง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพโดยรวมของสุสานพระบาท สุสานนาก่วมใต้ และสุสานร่องสามดวง และได้สั่งการให้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ให้สามารถรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยสุสานพระบาทให้ดำเนินการปรับปรุงบันไดให้มีความแข็งแรง ลดระดับความสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถขึ้นลงได้สะดวก ปรับปรุงผนังและเพดานให้มีสภาพที่ดีขึ้น ในส่วนของสุสานนาก่วมใต้ และสุสานร่องสามดวงให้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยต่อไป ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุสานพระบาท นาก่วมใต้ และร่องสามดวง