เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง และพสกนิกรในชาวลำปาง