เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครลำปาง และชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลนครลำปาง  ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามตามรางกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เทศบาลนครลำปาง ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่