นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560”

สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  โดยกำหนดจัดพิธีอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจ กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน ห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมแจกของขวัญของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ให้ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปางครับ..