นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

นายธานัท ณ นคร ชนะชนม์ ผู้จัดการที่ปรึกษาทางธุรกิจ – ลำปาง นายรณชัย รัตนพิเศษ ผู้จัดการสถานีลำปาง บริษัทการบินกรุงเทพ Bangkok Airways เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

ดร.อนุกูล กาญจนสุข พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนประชาวิทย์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง