นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ สาวงามนครลำปาง ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ สาวงามนครลำปาง ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.กชกร  ต้องใจ  น้องกช หมายเลข 30 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ส่งเข้าประกวด รองอันดับ 1 น.ส.จิรานุช บุตรตา น้องไข่มุก หมายเลข 32 รองอันดับ 2 น.ส.กิตตินันท์ มีอักโข น้องการ์ตูน หมายเลข 11 รองอันดับ 3 น.ส.ศศิวิมล มงคลกาวิล น้องอิง หมายเลข 2 รองอันดับ 4 และ ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ น.ส.ภัทราวดี วีระสัย น้องพิมพ์ หมายเลข 27