นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง พร้อมทีมงาน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่