นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายไพโรจน์ โล่สุนทร

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นครังกุล นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ นายไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ บ้านร้อง (บ้านสวน) ต.ชมภู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายไพโรจน์ โล่สุนทร