นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นใช้เอง

สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เดินหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นใช้เอง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามนโยบายการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำฯ

นายสมวาส เครือระยา วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง แจ้งว่าขณะนี้สำนักการช่างฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จทั้งหมด 2 จุด ได้แก่บริเวณหลังคาอาคารสำนักการช่างและหลังคาสำนักงานส่วนการโยธา (เคนเน็ต) โดยติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 100 แผง รับแสงแดดตลอดทั้งวัน มีกำลังผลิตกว่า 30 กิโลวัตต์ โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหลักการทำงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนชนและบ้านเรือน ด้านระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสูบน้ำ ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ต่อไป