เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "