รายงานกิจการประจำปี
     ผลการปฎิบัติงาน/รายงาน
     มาตรฐานการบริการสาธารณะ
     ตัวชี้วัดมาตรฐานการบริหาร/บริการสาธารณะ
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


    

หน้า  of 1

No. เรื่อง วันที่ประกาศ อ่าน
1. ร้องทุกข์กับนายก... 08/07/2556 770
2. พิธีบวงสรวงหลักเ... 30/04/2556 739
3. วิสาขบูชาฉลองพุท... 11/06/2555 1115
Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417