username ::
password ::

     -  บริษัท ขนส่ง จำกัด
    -  นครชัยแอร์
    -  สมบัติทัวร์
    -  นครชัยทัวร์
     -  ข้อมูลรถม้า คลิ๊กดูรายละเอียด
ข่วงนคร (น้ำพุเปลี่ย...
    สวนสาธารณะ ใจกลางเมือง เดิม เรียก สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ส...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
บ้านสามขา
   บ้านสามขาเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีพื้นที่ 13,667.78 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 45 กม มีวิถีชีวิ...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
บ้านป่าเหมี้ยง
   บ้านป่าเหมี้ยงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯ ประมาณ 14 กม. ...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย...
    ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ด้วยความมุ่งหมายเพื่อรองรับช้างทำไม้ของ อ.อ.ป. และ...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อ...
    อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 58 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ม...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระธาตุลำปางหลวง
    ความสำคัญของวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวงนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
อุทยานแห่งชาติดอยขุน...
    ประวัติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชโองการ...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระธาตุเสด็จ
   วัดพระธาตุเสด็จ วัดที่มีพระธาตุ หมายถึงที่เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้า ในเมืองเ...
 คลิ๊กดูรายละเอียด
เยือนถิ่นทหารที่บ้าน...
   บ้านป่องนัก ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี ป่องในภาษาเพื้นเมืองหมายถึง ช่องหน้าต่าง นักหมายถึง จำน...